TIC-TAC

Som una escola que no dóna l'esquena a la societat de la informació i el coneixement. En els últims anys la incorporació de les Noves Tecnologies ha estat i segueix sent una prioritat, incorporant-se a la vida de tota la comunitat educativa.

Per aquesta raó s'han realitzat diverses accions encaminades a la dotació d'equipament tecnològic, incorporació de plataforma educativa i formació de professorat i personal d'administració.

tictac2

Els recursos amb els que comptem són:

  • Aules equipades amb sistema de projecció i Pissarra Digital Interactiva (PDI)
  • Un equip informàtic per aula.
  • Una aula d'informàtica amb ordinadors per cada alumne
  • Línia de fibra òptica que afavoreixi una connexió eficient per a que els alumnes de Secundària incorporats al programa Educat2.0 puguin navegar àgilment per la xarxa amb els seus ordinadors personals.
  • Sistema Wifi implantat a tota l'escola.
  • Implantació d'una plataforma educativa de gestió, comunicació i publicació, on poden accedir tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, professors, personal no docent i famílies).
  • Nou espai web de l'escola.

tictac1