Pàgina de Registre

Si ets un membre de la nostra Comunitat Educativa i vols accedir als continguts de la WEB i de la Xarxa JM Badalona, pots registrar-te a continuació, de manera que el nostre gestor examinarà, i si s’escau aprovarà, la teva sol·licitud.

Al donar-te d’alta acceptes les normes d’ús de la web. Tot el material gràfic, escrit i audiovisual és propietat de l’escola i és de caire privat i educatiu. Per tant no teniu cap tipus de permís per publicar o difondre en qualsevol altre mitjà  els recursos de tot tipus publicats en aquesta web.  En totes les opinions que genereu haureu de fer servir un llenguatge propi i adequat  a un centre educatiu. Les opinions que no respectin el dret de les persones o siguin ofensives o inadequades no seran publicades.

L’escola es reserva el dret de donar de baixa qualsevol usuari que incompleixi aquestes normes.

Sí, sóc membre de la Comunitat Educativa de JM Badalona:
Crea Perfil
Indicador de la fortalesa de la contrasenya
Informació Addicional

Només per a pares, mares i família:


Completi el Registre