Av铆s legal

INFORMACI脫 GENERAL

En compliment de l'Article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i de Comer莽 Electr貌nic (LSSI-CE), s'informa que el titular del lloc web https://jm-badalona.com/ 茅s:

CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA), amb CIF R-0800857-E i domicili social al C/ LEPANT, 3 -08917- BADALONA, inscrita al Registre de Centres Docents amb el n煤mero 08000827. L'adre莽a de correu electr貌nic de contacte amb l'empresa 茅s: secretaria@jm-badalona.com.

OBJECTE

La present p脿gina web (https://jm-badalona.com/), propietat de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) ha estat creada i dissenyada per donar a con猫ixer i permetre l'acc茅s general de tots els usuaris d'internet, a la informaci贸, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.

El present av铆s legal t茅 com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l'acc茅s i 煤s general de la citada p脿gina web per part de tots els usuaris, de manera que l'acc茅s i 煤s d'aquesta implica necess脿riament, la submissi贸 i acceptaci贸 de les Condicions Generals citades incloses en aquest Av铆s Legal.

USUARI

La utilitzaci贸 d'aquesta p脿gina Web li atribueix la condici贸 d'usuari de la mateixa.

Es recomana a l'usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta p脿gina web, at猫s que l'acc茅s implica la seva lectura i acceptaci贸. Mitjan莽ant l'acc茅s i 煤s a http://jm-badalona.com/ o qualsevol de les seves p脿gines i subdominis, l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l'av铆s legal en el moment de l'acc茅s sense perjudici de l'aplicaci贸 de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilitzaci贸 diferent de l'autoritzada est脿 expressament prohibida, quedant CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) facultada per denegar o retirar l'acc茅s i 煤s de la Web, a qualsevol moment, i sense previ av铆s, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'煤s correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s'estendr脿 a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) per a l'acc茅s a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L'煤s de la informaci贸, serveis i dades ofertes per CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) contr脿riament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre p煤blic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesi贸 dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

脷S NO AUTORITZAT

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a no fer 煤s del mateix per a finalitats o activitats il路legals o il路l铆cites; en conseq眉猫ncia, no podr脿 variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informaci贸 o el contingut incorporat en el nostre lloc web per CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA), els seus agents, directius, filials i/o empleats.

POL脥TICA D'ENLLA脟OS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a trav茅s dels enlla莽os establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedir脿 a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Aix铆 mateix, tampoc garantir脿 la disponibilitat t猫cnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitj脿 dels enlla莽os.

CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) declara haver adoptat totes les mesures necess脿ries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegaci贸 pel seu lloc web. En conseq眉猫ncia, CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegaci贸 per Internet pogu茅s sofrir l'usuari.

MODIFICACIONS

CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense av铆s previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'煤s d鈥檃quest, o en les condicions generals de contractaci贸. Aquestes modificacions podran realitzar-se a trav茅s del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en qu猫 es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades v脿lidament per altres de posteriors.

PROPIETAT INTEL路LECTUAL I INDUSTRIAL

CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) per si mateixa o com a cession脿ria, 茅s titular de tots els drets de propietat intel路lectual i industrial de la seva p脿gina web, aix铆 com dels elements continguts en la mateixa (a t铆tol enunciatiu, imatges, so, 脿udio, v铆deo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecci贸 de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, acc茅s i 煤s, etc.), titularitat de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel路lectual per l'ordenament jur铆dic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunit脿ria en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la mat猫ria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s'entendr脿 que es concedeix cap llic猫ncia o s'efectua ren煤ncia, transmissi贸, cessi贸 total o parcial dels esmentats drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, par脿graf segon, de la Llei de Propietat Intel路lectual, queden expressament prohibides la reproducci贸, la distribuci贸 i la comunicaci贸 p煤blica, inclosa la seva modalitat de posada a disposici贸, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta p脿gina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitj脿 t猫cnic, sense l'autoritzaci贸 de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA).

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel路lectual i Industrial titularitat de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA). Podr脿 visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport f铆sic sempre que sigui, 煤nica i exclusivament, per al seu 煤s personal i privat. Les al路ludides marques comercials s贸n d'煤s no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment expr茅s per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l'usuari no est脿 autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) com a vincles sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara en el cas que l'usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, aix貌 no li atorgar脿 cap dret sobre aquestes, at猫s que CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) nom茅s li autoritza el seu 煤s i conserva tots els drets de les mateixes.

L'usuari haur脿 d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecci贸 o sistema de seguretat que estigu茅s instal路lat a les p脿gines de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA).

ACCIONS LEGALS, LEGISLACI脫 APLICABLE I JURISDICCI脫

CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) es reserva, aix铆 mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilitzaci贸 indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relaci贸 entre l'usuari i el prestador es regir脿 per la normativa vigent i d'aplicaci贸 al territori espanyol. De sorgir qualsevol controv猫rsia es sotmetr脿 als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

POL脥TICA DE PRIVACITAT

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat: CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA)

NIF: R-0800857-E

Adre莽a postal: C/ LEPANT, 3 -08917- BADALONA

Tel猫fon: 93 387 46 96

Correu electr貌nic: secretaria@jm-badalona.com

Dades de contacte del Delegat de Protecci贸 de Dades: dpd@extradat.es

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de car脿cter personal per les seg眉ents finalitats:

 • Gestionar la relaci贸 amb alumnes, els seus pares/mares, tutors/res o representants legals.
 • Exercir la doc猫ncia
 • Gestionar la relaci贸 laboral amb els nostres treballadors
 • Gestionar las vacants laborals dels nostres centres i la relaci贸 amb els candidats
 • Gesti贸 administrativa i comercial amb els prove茂dors de productes i serveis
 • Gesti贸 i comunicaci贸 de les consultes a la web
 • Captaci贸 d鈥檌matges per garantir la seguretat de les persones i bens

PER脥ODE DE CONSERVACI脫 DE LES SEVES DADES

 • Les imatges es conservaran durant un per铆ode m脿xim de 30 dies
 • Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la vinculaci贸 entre les parts
 • Les dades personals es conservaran el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislaci贸 vigent i prescripci贸 de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol路liciti la supressi贸 per part de l鈥檌nteressat
 • Durant el per铆ode de conservaci贸 per obligaci贸 legal i prescripci贸 de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservaci贸, les dades seran destru茂des

LEGITIMACI脫 PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament de les dades dels alumnes est脿 emparat per la Llei Org脿nica 2/2006, de 3 de maig, d鈥檈ducaci贸 (LOE)
 • El tractament es realitza per obligaci贸 legal del responsable
 • El tractament es realitza d鈥檃cord amb una relaci贸 contractual
 • El tractament es realitza d鈥檃cord amb el consentiment de l鈥檌nteressat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CAR脌CTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions p煤bliques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a CASA DE JES脷S-MAR脥A (ESCOLA JES脷S-MARIA BADALONA), aix铆 com als tercers necessaris amb els que sigui necess脿ria i obligada per llei la comunicaci贸, amb la finalitat de complir amb la prestaci贸 del servei anteriorment esmentat
 • CASA DE JES脷S-MAR脥A (ESCOLA JES脷S-MARIA BADALONA) utilitza la plataforma SM EDUCAMOS propietat de TECNOLOG脥A Y GESTI脫N EDUCATIVA, S.L.U. amb CIF B-86267432 amb l'煤nica finalitat de gestionar, a trav茅s dels seus diferents m貌duls, funcionalitats i aplicacions associades, els diferents processos de l'activitat del Centre (gesti贸 administrativa, econ貌mica i acad猫mica, serveis auxiliars, comunicacions, etc.) que afecten cada Usuari, d'acord amb la relaci贸 que hi t茅 (alumne, pare/representant legal, professor, personal administratiu, etc.)
 • CASA DE JES脷S-MAR脥A (ESCOLA JES脷S-MARIA BADALONA) i la CONGREGACI脫N DE JES脷S-MAR脥A PROVINCIA DE ESPA脩A (Orgue de Govern de la Congregaci贸 de Jes煤s-Mar铆a a Espanya que ostenta la representaci贸 de la titularitat del centre) amb CIF R2802173A actuen com a corresponsables dels seg眉ents tractaments: Dades d鈥檃lumnes, exalumnes, pares i mares i/o tutors i tutores i personal del centre. La finalitat del tractament per part de l鈥檕rgue de govern es la d鈥檃uditar als centres educatius que formen part de la Congregaci贸 de Jes煤s-Mar铆a

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS S脫N ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona t茅 dret a obtenir confirmaci贸 sobre si CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) l鈥檈st脿 tractant dades personals que l鈥檌nteressin, o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, aix铆 com a sol路licitar la rectificaci贸 de les seves dades inexactes o, si escau, sol路licitar la seva supressi贸 quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necess脿ries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumst脿ncies previstes a l鈥檃rticle 18 del RGPD, els interessats podran sol路licitar la limitaci贸 del tractament de les seves dades, en aquest cas 煤nicament les conservarem per l鈥檈xercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d鈥櫭簊 com煤 i lectura mec脿nica i a transmetre鈥檒s a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjan莽ant un escrit dirigit a CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA), C/ LEPANT, 3 -08917- BADALONA
 • Mitjan莽ant un escrit dirigit a CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) a l鈥檃dre莽a de correu electr貌nic: secretaria@jm-badalona.com.

QUINES VIES DE RECLAMACI脫 EXISTEIXEN?

Si considera que els seus drets no s鈥檋an at猫s degudament, t茅 dret a presentar una reclamaci贸 davant l鈥橝utoritat Catalana de Protecci贸 de Dades o l鈥橝g猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades

 

POL脥TICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS

En compliment del Reglament UE 2016/679, de 27 d鈥檃bril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d鈥11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i de Comer莽 Electr貌nic (LSSI-CE), CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la Xarxa Social Facebook, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) :

R-0800857-E

C/ LEPANT, 3 -08917- BADALONA

secretaria@jm-badalona.com

http://jm-badalona.com/

L鈥檜suari disposa d鈥檜n perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la p脿gina creada per CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA), mostrant aix铆 inter猫s en la informaci贸 que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra p脿gina, ens facilita el seu consentiment pel tractament d鈥檃quelles dades personals publicades en el seu perfil.

L鈥檜suari pot accedir en tot moment a les pol铆tiques de privacitat de la pr貌pia Xarxa Social, aix铆 com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) t茅 acc茅s i tracta aquella informaci贸 p煤blica de l鈥檜suari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, nom茅s seran utilitzades dintre de la mateixa Xarxa Social. No s贸n incorporades a cap sistema de tractament.

D鈥檃cord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal podr脿 exercir els drets d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, supressi贸 i oposici贸, exercitats davant CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA), dirigint la seva petici贸 a l鈥檃dre莽a postal indicada m茅s amunt o b茅 a trav茅s de correu electr貌nic secretaria@jm-badalona.com d鈥檃cord amb el RGPD, ha de tenir en compte els seg眉ents matisos:

 • Acc茅s: Vindr脿 definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d鈥檃cc茅s a la informaci贸 dels perfils dels usuaris.
 • Rectificaci贸: Nom茅s podr脿 satisfer-se en relaci贸 a aquella informaci贸 que es trobi sota el control de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA), per exemple, eliminar comentaris publicats en la pr貌pia p脿gina.

Normalment, aquest dret deur脿 exercir-lo davant la Xarxa Social.

 • Supressi贸 i/o Oposici贸: Com en el cas anterior, nom茅s podr脿 satisfer-se en relaci贸 a aquella informaci贸 que es trobi sota el control de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA), per exemple, deixar d鈥檈star unit al perfil.

CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) realitzar脿 les seg眉ents actuacions:

 • Acc茅s a la informaci贸 p煤blica del perfil.
 • Publicaci贸 en el perfil de l鈥檜suari de tota aquella informaci贸 ja publicada a la p脿gina de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA).
 • Enviar missatges personals i individuals a trav茅s dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l鈥檈stat de la p脿gina que es van publicar en el perfil de l鈥檜suari.

L鈥檜suari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d鈥檌nteressar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per aix貌 deur脿 accedir a la seva configuraci贸 de privacitat.

PUBLICACIONS

L鈥檜suari, una vegada unit a la p脿gina de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA), podr脿 publicar en aquesta 煤ltima comentaris, enlla莽os, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multim猫dia suportats per la Xarxa Social. L鈥檜suari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d鈥檃utor i de propietat intel路lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicaci贸 a la p脿gina, ja siguin textos, gr脿fics, fotografies, v铆deos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d鈥檃temptar contra la moral, l鈥櫭╰ica, el bon gust o el decoro, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel路lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol路licitar el bloqueig permanent de l鈥檜suari.

CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) no es far脿 responsable del contingut que lliurement ha publicat un usuari.

L鈥檜suari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix 茅s el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se en la p脿gina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA), per貌 s铆 que romandran a la Xarxa Social.

CONCURSOS I PROMOCIONS

CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podr脿 participar l鈥檜suari unit a la seva p脿gina. Les bases de cadascun d鈥檈lls, quan s'utilitzi per a aix貌 la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, ni les nostres promocions, ni est脿 associada a cap d鈥檈lles.

PUBLICITAT

CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) utilitzar脿 la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecci贸 comercial, ser脿 sempre, complint amb les exig猫ncies legals de la normativa vigent de protecci贸 de dades i de la LSSI-CE.

No es considerar脿 publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la p脿gina de CASA DE JES脷S MAR脥A (ESCOLA DE JES脷S-MAR脥A BADALONA) perqu猫 tamb茅 ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuaci贸 detallem l鈥檈nlla莽 a la pol铆tica de privadesa de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Entrada de membres

Entrades per Categoria

Not铆cies destacades

Cerca Entrades per data de publicaci贸

abril 2024
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930