Per donar-vos facilitats a les famílies, es pot repartir el cost de llibres i material en tres terminis. La primera part es pagarà a l'escola el dia de la...