Aula d’Acollida LIC

  • aulaacollida00
  • aulaacollida01
  • aulaacollida02
  • aulaacollida03

QUÈ ÉS?

L'Aula d'Acollida és un grup classe creat específicament per aquells alumnes nouvinguts, que s'incorporen a Secundària i desconeixen el català.

Es va crear en el moment que van començar a arribar a Catalunya nois i noies d'altres països.

PER A QUÈ SERVEIX?

La finalitat d'aquesta Aula d'Acollida és ensenyar la llengua catalana per facilitar la seva incorporació a l'aula ordinària amb més domini de l'idioma. A més a més, aquesta aula permet que aquests alumnes se sentin atesos d'una manera més propera.

COM FUNCIONA?

Els alumnes nouvinguts combinen la jornada escolar entre l'Aula d'Acollida i l'Aula Ordinària per tal que es puguin integrar, també, amb la resta de companys de la seva classe.

Els professors de l'Aula d'Acollida són alhora professors de diverses matèries de l'ESO, tot i que hi ha un professor tutor específic d'aquesta aula.

Per tal de fer l'aprenentatge més variat, les classes de l'Aula d'Acollida es reparteixen en dues assignatures: Llengua Catalana i Medi, on també es treballa la llengua, aprenent continguts del Medi Natural i Social.

acollida00

A través del projecte LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social) la nostra Aula d'Acollida treballa conjuntament amb altres Aules d'Acollida d'escoles de la zona i participa en diferents activitats (lectura de contes, programes de ràdio...).

 acollida01

Deixa la teva opinió