L’essència

El Col·legi de Jesús Maria de Badalona vol oferir a tots els alumnes una bona formació cristiana, una celebració de la Paraula i dels sagraments i unes actituds solidàries i compromeses animant i sempre respectant la seva resposta de Fe.

Proporcionant als infants un creixement cristià de la seva persona plantegem els objectius generals següents:

  1. Donar a conèixer la persona de Jesucrist i el seu missatge per apropar-nos a Ell.

  2. Buscar experiències que facin viure el missatge de Jesús.

  3. Conèixer el valor dels sagraments en la vida de la nostra Fe.

  4. Desenvolupar les actituds cristianes: amor als altres, capacitat d'admiració, confiança ...

Deixa la teva opinió