Projecte lingüístic

El projecte lingüístic forma part del Projecte Educatiu de Centre i com a tal afecta a tota la Comunitat Educativa.

La proposta didàctica del nostre projecte està basada en el principi que diu que una llengua s'aprèn fent-la servir per comunicar-se.

El coneixement de les diferents llengües que treballem a l'escola (català, castellà, anglès i francès) és un dels drets fonamentals dels alumnes per tal de poder-se desenvolupar com ciutadans i ciutadanes del món actual. Només així garantirem la igualtat d'oportunitats en acabar l'escolarització obligatòria.

Defensem i valorem també les diferents llengües i cultures dels llocs d'origen dels nostres alumnes.

lletres

Deixa la teva opinió