Menjador

El menjador és un dels serveis que ofereix el col·legi. Una empresa de càtering suministra diàriament diferents tipus de menús. S'informa als pares mensualment del que menjaran els seus fills al llarg de tot el mes. Cal destacar també que tots els menús estan controlats per un dietista.

Tenint en compte que l'hora de dinar també és un temps per educar, l'escola disposa d'un grup de monitors que controlen els bons hàbits d'higiene i normes de bona conducta a la taula. Els pares reben cada trimestre un informe individualitzat sobre el seguiment del seu fill.

Per últim, disposen d'una hora d'activitats dirigides en la qual els nens realitzen jocs i activitats diverses de caire lúdic i artístic de manera voluntària.