Beques menjador 2020-2021

Sol·licitud ajut individual de menjador per al curs 2020-2021.
Termini per presentar la sol·licitud fins al 15 de juliol de 2020.

N'hi ha dos opcions:

Per l'alumnat que en el curs 2019-2020 que ja tenia la beca de menjador. Haurà d'entregar escanejat o fotografiat i signat la documentació que s'ha enviat via e-mail per tal de sol·licitar la beca de nou per al proper curs 2020-2121.

Caldrà enviar al correu bequesmenjador@jm-badalona.com la següent documentació:

 • Sol·licitud signada que es va enviar per correu electrònic.
 • S'hi ha canviat la unitat familiar caldrà notificar-ho
 • S'hi ha - Conveni, sentència de divorci o l'acta final de mediació del Departament de Justícia
 • S'hi ha -  Renda garantida de ciutadania o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l'any 2019.
 • S'hi ha - Pensió per aliments dels fills. Document acreditatiu de l'atorgament i del seu import de l'any 2019.
 • Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat social, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2019 i contracte/s de treballador/a de la llar vigent a l'any 2019.
 • Altres: ajuts d'altres administracions, fundacions, entitats, etc indicant l'import percebut durant l'any 2019 (si aquestes no han sigut dineràries cal que quantifiquin el valor del bé. Ex. Roba i aliments per valor de 100 euros).

No haurà de fer res més dels següents apartats.

 

Per l'alumnat que en el curs 2019-2020 no va obtenir o sol·licitar la beca de menjador a de seguir el següent procés:

1- Descarregar la sol·licitud

2- Escanejar o fotografiar i signat la documentació

3- Enviar al correu bequesmenjador@jm-badalona.com la següent documentació:

 • Fotocòpia signada de la sol·licitud d'ajut individual
 • Fotocòpia DNI/NIF, NIE de tots els membres de la unitat familiar (ambdues cares)
 • Documents per ingressos no subjectes a IRPF
 • Documents acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social
 • Conveni, sentència de divorci o l'acta final de mediació del Departament de Justícia
 • S'hi ha -  Renda garantida de ciutadania o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l'any 2019.
 • S'hi ha - Pensió per aliments dels fills. Document acreditatiu de l'atorgament i del seu import de l'any 2019.
 • Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat social, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2019 i contracte/s de treballador/a de la llar vigent a l'any 2019.
 • Altres: ajuts d'altres administracions, fundacions, entitats, etc indicant l'import percebut durant l'any 2019 (si aquestes no han sigut dineràries cal que quantifiquin el valor del bé. Ex. Roba i aliments per valor de 100 euros).

Atenció telefònica:
933 87 46 96

De dilluns a divendres
De 8:30h a 13:30h

Via correu electrònic:
bequesmenjador@jm-badalona.com

Deixa la teva opinió